Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II

14-100 Ostróda ul. Rycerska 5  tel. 89 646 78 57
Przejdź do strony głównej

Piatek, 27 listopada 2020

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona , stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z późn. zm.).

Informacje publiczne udostępniane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ostródzie mogą zostać ponownie wykorzystane przy zachowaniu poniższych warunków:

1) poinformowania o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2) dalszego udostępniania pozyskanej informacji innym użytkownikom.

Jeżeli dla wybranych informacji publicznych zostaną wyznaczone inne warunki od wymienionych w ust. 2, informacja o tych warunkach powinna zostać zamieszczona w zakładce „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych” oraz pod prezentowaną informacją publiczną.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek którego wzór określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ( Dz. U. poz. 94), w przypadkach gdy:
1) informacja publiczna nie została udostępniona w BIP-ie (chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania);
2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres Szkoły Podstawowej Nr 3  w Ostródzie.

(Wniosek do pobrania znajduje się w załącznikach.)

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Data utworzenia:2014-01-08
Załączniki:
Osoba sporządzająca dokument:mgr Katarzyna Szczyglak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator BIP
Dokument wyświetlono:750
Rejestr zmian:

  • [2019-10-08]Administrator BIPZmiana dyrektora szkoły
  • [2017-09-07]Administrator BIPWłączenie gimnazjum do szkoły podstawowej