Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II

14-100 Ostróda ul. Rycerska 5  tel. 89 646 78 57
Przejdź do strony głównej

Piatek, 27 listopada 2020

Jesteś tutaj: Start / Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
  2. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
  3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zasady funkcjonowania
Data utworzenia:2014-01-08
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:mgr Katarzyna Szczyglak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator BIP
Dokument wyświetlono:668
Rejestr zmian:

  • [2019-10-08]Administrator BIPZmiana dyrektora szkoły
  • [2017-09-04]Administrator BIPWłączenie gimnazjum do szkoły podstawowej