Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II

14-100 Ostróda ul. Rycerska 5  tel. 89 646 78 57
Przejdź do strony głównej

Wtorek, 26 maja 2020

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Udostępnianie informacji publicznych.

2017-09-01

1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu oraz ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z późn. zm.).

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie na bieżąco udostępnia informacje poprzez:

1) pisemne i ustne wyjaśnienia;
2) wgląd do dokumentów;
3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym;
4) serwis internetowy;
5) Biuletyn Informacji Publicznej;
6) stałą wymianę informacji z organem prowadzącym i jednostką sprawującą nadzór pedagogiczny.

3. Przedstawicielom środków masowego przekazu informacji publicznej dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie udzielają:

1)    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie;
2)    pracownicy uprawnieni na podstawie zakresu czynności do kontaktów z mediami

Czytaj więcej o: Udostępnianie informacji publicznych.